Rozhněvaná žena: Objevte potenciál uvolněné energie

14:05


Máte pocit, že zuřivost nezvládáte? Že váš život ovládá až moc a vy máte dojem, že je to nepatřičné? Ano, agrese a vztek jsou považovány za projevy, které se k ženám nehodí, a pouze muži mohou mít tu výsadu nechat volný tok svému vzteku. Omyl! Pojďte se přesvědčit, že hněv není, za co bychom se měly stydět a potlačovat ho!


Vztek. Zuřivost. Hněv. Agrese. Tento emoční projev můžeme pojmenovat spousty slovy, ale význam zůstává stále stejný. Jakmile se žena nechá ovládnout svou impulzivností, vždy to vzbudí nepochopení. 

„To se nedělá." „Jsi ošklivá, když se vztekáš." „Jen se na sebe podívej, jak vypadáš, když se vztekáš." „Nevztekej se a netrap maminku, děláš mi jenom ostudu!“ „Jsi nevychovaná." „To se nedělá."


Zní vám něco z toho povědomě? Od malička je nám vštěpováno, že dívky se přece nevztekají, nehodí se to k nim a před ostatními by nepůsobily vůbec dobře. A v dospělosti se to vůbec nezměnilo. Muži vám jednoduše řeknou, že jste hysterka a tím je podle nich všechno vyřešeno. Ženy tak automaticky všechny tyto pocity v sobě potlačují. Je to tak ale správně? Ani v nejmenším. Kniha Rozhněvaná žena s podtitulem Objevte potenciál uvolněné energie vám poví vše od definování pojmů týkajících se vzteku až po různé techniky, které nabízející postup, jak s hněvem nakládat. 
Vztek je pro člověka totéž jako benzín pro auto - pohání ho, aby se dostal dál, na lepší místo. Bez vzteku bychom neměli motivaci se nějakému problému postavit. Vztek je energie, která nás nutí definovat, co je správné a co není správné.
- citace Aruna Gándhího v knize Rozhněvaná žena

Almut Schmale-Riedelová nabízí bezpochyby zajímavou knihu s podnětným obsahem. Kniha přichází s tématem, které je dozajista aktuální a určitě stojí za to se jím blíže zaobírat. Autorka nezachází do zbytečných a komplikovaných detailů. Problematiku předestírá jednoduše, čtivě, poutavě tak, aby tomu porozuměl každý laik a mohl se mezi řádky najít. Nebo spíše MOHLA, protože kniha je určitě hlavně ženám a až konečná kapitolka se obrací na muže, ponouká je ke změně postoje vůči ženskému hněvu. 

Když jsem mluvila s muži o ženském hněvu, z rozhovorů jasně vyplynulo, že pro mnohé muže je to ambivalentní a nepříjemné téma. 

Celá kniha je stavěna na tom, co jsme zažívali jako děti, protože se s potlačováním vzteku potýkáme už od dětství. S tím souvisí předešlé výroky. Že se na našem chování odráží výchova, je jasná věc. Máme v sobě zakódované, že bychom se my, ženy, vztekat neměly. Během života se pak setkáváme s různými formami projevování vzteku. Buď se bojíme si náš vnitřní vztek vůbec připustit, cítíme se nepříjemně, nebo naopak cítíme frustraci z toho, že ho chceme navenek projevit, ale prostě nemůžeme, nehodí se to. 

Autorka dokládá teorii různými příběhy z praxe. Kniha tím dostává více osobitějšího rázu, víc se přibližuje čtenáři a dává tím nahlédnout do života jiných lidí, kteří se potýkali s podobnými problémy. Na autorce jde vidět, že má v této oblasti spoustu zkušeností a dokonale dokáže situacím porozumět, což se odráží i v textu knihy. 

Lze se naučit milovat svůj vztek? Ano, lze! Ne proto, že by to byl výjimečně krásný a příjemný pocit, ale proto, že je důležitý. Když ho pochopíme, poskytne nám mnoho cenných poznatků jak o nás, tak o soužití s druhými a vztahu ke světu. Věnujeme-li pozornosti svému vzteku, nebude to už jen pouhá agrese nebo chladný vztek, ale svým způsobem dobrý vztek.

Co nesmím opominout, je povedená obálka. Podle mého názoru dokonale vystihuje obsah knihy a skvělé doplňuje celkový dojem. Trefné barvy, super grafika a takové specifické kouzlo, kterým na vás zapůsobí. 

Máte taky pocit, že potřebujete najít cestu ke svému vzteku? Porozumět mu, nenásilně ho potlačovat, či mu dát volný průběh...?  Pocity frustrace, bezmoci, bludného kruhu, ze kterého nemůžete vystoupit, vás mohou silně ovlivňovat. Pojďte se tedy otevřít svým pocitům společně s knihou Rozhněvaná žena a nenechte se ovlivnit stereotypním tvrzením, že ženský vztek je něco neslýchaného. 

Za poskytnutí recenzního výtisku děkuji nakladatelství 

Nakladatelství PORTÁLŽádné komentáře:

Děkuji za pár písmenek!

Používá technologii služby Blogger.