Posedlost láskou a jiná znepokojivá odhalení

23:06


Nahlédněte pod pokličku práce psychoterapeuta, který předkládá reálné životní příběhy, kdy láska hraničí se zdravým lidským rozumem.


Že láska zní jako jemný a nevinný cit, který váš život dělá krásnějším a ušlechtilejším? Možná ano, ale láska skrývá i své stinné stránky, které dokáží být až děsivé. Frank Tallis vám ukáže lásku a její nepoznané podoby, zobrazí ji tak, jak ji jistě neznáte. Podivná. Šílená. Děsivá. Psychopatická. Taková dokáže být. Hranice mezi normální a nenormální láskou je totiž tenká a nikdy není jisté, zda jste ji nepřekročili. 

Zamilovanost může nabývat mnohem temnějšího charakteru, než si myslíte. Žárlivost v podobě bludů, perfekcionismus, abnormální láska - ze zcela nevinné situace se rázem jednoduše může stát nemoc vaší duše. Frank Tallis vás vezme na temnou cestu právě za zákoutími vaší mysli. Vysvětlí vám, co jsou jednotlivé "poruchy", jako třeba Capgrasův blud nebo de Clérambaultův syndrom. 

Žárliví hrdinové se objevují ve všech literárních tradicích. Euripidova Médea otráví svou sokyni a zabije vlastní děti a Tolstého Pozdnyšev odpraví svou ženu dýku zaraženou mezi žebra...

Ve 12 kapitolách, a vlastně ve 12 příbězích, se podíváte na různé podoby, kdy se láska zvrtla až v něco chorobného, nenormálního, co člověk mnohdy nedokáže pochopit. Autor vás zavede k různým jiným vědním disciplínám, které se tématu přesto nějak dotýkají. Nahlíží na problémy z odborného hlediska, snaží se na ně najít řešení, které vám předkládá. Dozvíte se spoustu hodnotných informací, neváhá se s nimi ihned pochlubit, které vás donutí nahlížet na problematiku jinak, než byste k ní přistupovali bez bližšího nahlédnutí. 

V knize jsou znát patrné vědomosti a zkušenosti autora. Zcela očividně problému rozumí a dokáže na ně nazírat s nadhledem, ale i se do něho vcítit. Obrací se i na definici lásky, kterou vytvořil řecký filozof Titus Lucretius Carus. Opírá se o jeho dílo a snaží se vyložit vlastní názor. 

Kniha na čtenáře silně zapůsobí. I když se cítíte vůči tomuto témata odosobnělí, příběhy vás zasáhnou a zanechají ve vás zvláštní pocity. Jednoznačně se jedná o téma, které upoutá zájem a přinutí vás o něm hluboce přemýšlet. Na autorovi lze vidět velký zájem o věc. Informace podává se zjevným odborným nadhledem, ale takovým způsobem, že všemu rozumíte a necítíte se jako na nějaké přednášce. 

A co vy? Dokážete rozlišit hranici mezi lidským citem a patologickou láskou? A lze to vůbec...? Zkuste najít odpověď v knize Posedlost láskou a jiná znepokojivá odhalení.Za poskytnutí recenzního výtisku děkuji nakladatelství 

Nakladatelství PORTÁL


Žádné komentáře:

Děkuji za pár písmenek!

Používá technologii služby Blogger.